enzim

enzim

Enzym (en'zim)
ad
biyoloji enzim salgılayan bezler