ensülin

ensülin

insulin

ensülin

inzulín

ensülin

insulin

ensülin

Insulin

ensülin

insulina

ensülin

insuliini

ensülin

insuline

ensülin

inzulin

ensülin

insulina

ensülin

インシュリン

ensülin

인슐린

ensülin

insuline

ensülin

insulin

ensülin

insulina

ensülin

insulina

ensülin

insulin

ensülin

สารชนิดหนึ่งสกัดจากตับอ่อน

ensülin

chất insulin

ensülin

胰岛素