elit

elit

(e'lit)
sıfat
toplumun elit sınıfı

elit

select
ad
elit kültürü