elektromanyetik

(elektromanyetiği konumundan yönlendiriliyor)

elektromanyetik

(electɾomanje'tic)
sıfat elektromanyetiği (electɾomanjeti'i)
elektromanyetik dalgalar