eleştirmek

eleştirmek

criticar

eleştirmek

kritizovat

eleştirmek

kritisere

eleştirmek

kritisieren

eleştirmek

επικρίνω

eleştirmek

criticar

eleştirmek

arvostella

eleştirmek

critiquer

eleştirmek

kritizirati

eleştirmek

criticare

eleştirmek

批判する

eleştirmek

비평하다

eleştirmek

bekritiseren

eleştirmek

kritisere

eleştirmek

skrytykować

eleştirmek

осуждать

eleştirmek

kritisera

eleştirmek

วิจารณ์

eleştirmek

phê phán

eleştirmek

批评