elastik

(elastiği konumundan yönlendiriliyor)

elastik

(elas'tic)
sıfat elastiği (elasti'i)
elastik bir kumaş