ekseri

ekseri

('ecseɾi)
zarf
ekseri yapılan hatalar