ekol

(ekolü konumundan yönlendiriliyor)

ekol

school (e'kol)
ad ekolü (eko'ly)
düşünce ekolleri