eğlencelik

(eglencelik konumundan yönlendiriliyor)

eğlencelik

(eːlenʤe'lic)
ad eğlenceliği (eːlenʤeli'i)
eğlencelik atıştırmak