edeplen-

(edeplenir konumundan yönlendiriliyor)

edeplen-

(edeplen'-)
fiil nesnesiz edeplenir (edeple'niɾ)
aile eğitimiyle edeplenen çocuklar