edep

edep

decency, decorum (e'dep)
ad edebi (ede'bi)
1. edebe uygun davranışlar
2. aileden edinilen bir edep kültürü