edat

(edatı konumundan yönlendiriliyor)
edatı ile ilgili aramalar: bağlaç, ünlem, zamir

edat

preposition (e'dat)
ad edatı (edaː'tɯ)
dil bilgisi Türkçede edatlar