ebedîlik

(ebediligi konumundan yönlendiriliyor)

ebedîlik

(ebediːlic)
ad ebedîliği (ebediːli'i)
filozofun ebedîlik hakkındaki fikri