eğril-

(eğrilir konumundan yönlendiriliyor)

eğril-

(eːɾil'-)
fiil nesnesiz eğrilir (eːɾi'liɾ)
Demirler eğrilmiş.