düzelt-

(duzelt- konumundan yönlendiriliyor)

düzelt-

(dyzelt'-)
fiil geçişli -i hâli düzeltir (dyzel'tiɾ)
1. Buldozer yolları düzeltti.
2. İşçiler bozulan yolu düzeltti.
3. yazı hatalarını düzeltmek