düz yazı

(duz yazi konumundan yönlendiriliyor)

düz yazı

prose ('dyz jazɯ)
ad
1. düz yazı örnekleri içeren bir ders kitabı
2. düz yazı yazmak