düşey

(dusey konumundan yönlendiriliyor)

düşey

(dy'ʃej)
ad
matematik düşey hareket