dünür

(dunur konumundan yönlendiriliyor)

dünür

(dy'nyɾ)
ad
Dünürlere misafir gittik.
En küçük oğulları için dünür gittiler.