doy-

(doyar konumundan yönlendiriliyor)

doy-

(doj'-)
fiil nesnesiz doyar (do'jaɾ)
1. Sofradan doymadan kalktım.
2. suya doymak

doy-


fiil nesnesiz -e hâli
suya doyan toprak