dizüstü bilgisayarı

dizüstü bilgisayarı

laptop

dizüstü bilgisayarı

bærbar

dizüstü bilgisayarı

Laptop

dizüstü bilgisayarı

laptop

dizüstü bilgisayarı

kannettava tietokone

dizüstü bilgisayarı

ordinateur portable

dizüstü bilgisayarı

laptop

dizüstü bilgisayarı

portatile

dizüstü bilgisayarı

ラップトップ

dizüstü bilgisayarı

랩톱

dizüstü bilgisayarı

laptop

dizüstü bilgisayarı

bærbar PC

dizüstü bilgisayarı

laptop

dizüstü bilgisayarı

computador portátil, laptop

dizüstü bilgisayarı

bärbar dator

dizüstü bilgisayarı

คอมพิวเตอร์พกพา

dizüstü bilgisayarı

máy tính xách tay

dizüstü bilgisayarı

笔记本电脑
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009