dişlek

(dislek konumundan yönlendiriliyor)

dişlek

toothy (diʃ'lec)
sıfat dişleği (diʃle'i)
1. dişleri dışa çıkık O dişlek haliyle çekinmeden gülüyor.
2. istediğini elde eden Çok dişlek biridir, dikkatli olun!