dış açı

(dis aci konumundan yönlendiriliyor)

dış açı

('dɯʃ aʧɯ)
ad
matematik geometride açı dış açıları hesaplamak