diret-

diret-

(diɾet'-)
fiil nesnesiz diretir (diɾe'tiɾ)
direnmek ilacını almamakta direten bir hasta