dinci

dinci

(din'ʤi)
ad
dinî tutuculuk yapan dinci kavramının içeriği

dinci


sıfat
dinîĪ tutuculuk yapan dinci bir yaklaşım