dilen-

(dilenir konumundan yönlendiriliyor)

dilen-

(dilen'-)
fiil nesnesiz dilenir (dile'niɾ)
1. sadaka istemek dilenmeye başlayan fakir insanlar
2. acındırarak istemek merhamet dilenen bir ihtiyar