devret-

(devreder konumundan yönlendiriliyor)

devret-

('devɾet-)
fiil nesnesiz devreder ('devɾedeɾ)
dönmek kendi ekseni etrafında devretmek

devret-


fiil geçişli -i hâli -e hâli
1. başkasına vermek iş yerini yeni sahiplerine devretmek
2. aktarmak görevi yeni başkana devretmek