devletçilik

(devletcilik konumundan yönlendiriliyor)

devletçilik

(devletʧi'lic)
ad devletçiliği (devletʧili'i)
devletçi siyaset devletçiliğin çerçevesi