dermatolog

(dermatoloğu konumundan yönlendiriliyor)

dermatolog

(deɾmato'lok)
ad dermatoloğu (deɾmatolo'u)
tıp bir uzman hekim dermatoloğun tavsiyeleri