de-

(der konumundan yönlendiriliyor)

de-

(de'-)
fiil geçişli -i hâli der (deɾ)
1. söylemek Ali sana ne dedi?
2. söz söylemek Çat dedi, yarıldı.

de-


fiil nesnesiz
1. anlamı olmak İngilizce "çiçek"e ne derler?
2. o halde Demek çok hastasın.