demografi

demografi

(demogɾa'fi)
ad
nüfus bilimi demografi alanındaki araştırmalar