değnek

(degnek konumundan yönlendiriliyor)

değnek

baton, stick, wand (deː'nec)
ad değneği (deːne'i)
1. sopa çobanın değneği
2. sopa dayağı Çocuk değneği yedi.