değin

(degin konumundan yönlendiriliyor)

değin

(de'in)
postp
kadar sokağın sonuna değin