değer yargısı

(deger yargisi konumundan yönlendiriliyor)

değer yargısı

(de'eɾ jaɾgɯsɯ)
ad
kanaat farklı kültürlerin farklı değer yargıları