değ-

(deg- konumundan yönlendiriliyor)

değ-

(deː'-)
fiil nesnesiz -e hâli değer (de'eɾ)
1. dokunmak toprağa değen ayaklar
2. isabet etmek hedefe değen kurşun

değ-

(deː'-)
fiil nesnesiz -e hâli değer (de'eɾ)
1. değeri biçilmek milyonlara değer bir eser
2. karşılık olmak zahmetine değmeyen bir kazanç
3. olumluluk göstermek görülmeye değer bir manzara

değ-


fiil nesnesiz
hoşa gitmek Bu çay değdi!