defol-

(defolur konumundan yönlendiriliyor)

defol-

('defoɫ-)
fiil nesnesiz defolur ('defoɫuɾ)
çıkıp gitmek Polis gelince serseriler de defolup gittiler.