defnet-

defnet-

('defnet-)
fiil geçişli -i hâli defneder ('defnedeɾ)
gömmek Cenaze dün defnedildi.