debi

debi

(de'bi)
ad
teknik bir ölçü akarsuyun debisi