deşik

(deşiği konumundan yönlendiriliyor)

deşik

(de'ʃic)
sıfat deşiği (deʃi'i)
deşilmiş deşik toprak

deşik


ad
deşilmiş toprağın deşiği