değişkin

değişkin

(deiʃ'cin)
sıfat
değişik değişkin rakamlar