değerlen-

(değerlenir konumundan yönlendiriliyor)

değerlen-

(deeɾlen'-)
fiil nesnesiz değerlenir (deeɾle'niɾ)
değer kazanmak değerlenen ürünler