dayanırlık

(dayanirligi konumundan yönlendiriliyor)

dayanırlık

(dajanɯɾ'ɫɯk)
ad dayanırlığı (dajanɯɾɫɯ'ɯ)
direnç malzemenin dayanırlığını test etmek