dayanım

dayanım

(daja'nɯm)
ad
direnç bedenin dayanım gücü