dasdaracık

(dasdaracigi konumundan yönlendiriliyor)

dasdaracık

('dasdaɾaʤɯk)
sıfat dasdaracığı ('dasdaɾaʤɯɯ)
pek dar dasdaracık bir pantolon