darmadağın

(darmadagin konumundan yönlendiriliyor)

darmadağın

('daɾmadaɯn)
sıfat
çok dağınık darmadağın bir oda