dar açı

dar açı

acute angle ('daɾ aʧɯ)
ad
90°'dan küçük açı Şekildeki dar açıları hesapladın mı?