damızlık

(damızlığı konumundan yönlendiriliyor)

damızlık

(damɯz'ɫɯk)
ad damızlığı (damɯzɫɯ'ɯ)
döl hayvanı damızlık inekler