dışkı

dışkı

faeces, shit, excrement (dɯʃ'kɯ)
ad
bok dışkı üzerinde yapılan tahliller