dış satım

dış satım

('dɯʃ satɯm)
ad
ihracat dış satımdan sağlanan gelir