düzel-

(düzelir konumundan yönlendiriliyor)

düzel-

(dyzel'-)
fiil nesnesiz düzelir (dyze'liɾ)
1. Araba düzeldi.
2. düzelen hava