döndür-

döndür-

(dœndyɾ'-)
fiil geçişli -i hâli -e hâli döndürür (dœndy'ɾyɾ)
1. bir şeyi kendi ekseninde döndürmek
2. mecaz Çocuğu serseme döndürdü.
3. mecaz bütün evi döndüren bir kadın